Nuclear explosion Fondutta data

//
Country
UK
Operation
Cresset
Date
1978-04-11
Yield
67 kT

UK - Cresset - Fondutta

Device: ChevalineWH


Base info

UK - 67 kT out of 9.5 MT

0.7%

Operation Cresset - 67 kT out of 67 kT

100%

NTS - 67 kT out of 39.3 MT

0.2%

Area 19 - 67 kT out of 19.8 MT

0.3%

20 (Pahute Mesa) - 67 kT out of 19.8 MT

0.3%


NTS Area 19 20 (Pahute Mesa) Map